WISPORT - CONTACT

CONTACT

CONTACT

MANUFACTURER OF THE WISPORT BRAND
BAGAR S.Piasecki Spółka Jawna
55-040 Kobierzyce, ul. Boczna 11 Tyniec Mały 


MANUFACTURING AND FLAGSHIP STORE
54-425 Wrocław, ul. Traktatowa 6
tel. no. +48 71 373 70 10
fax +48 71 373 78 00


office email address:

biuro@wisport.com.pl

biuro@bagar.pl

retail sales: aneta@wisport.com.pl

 wholesale sales: seba@wisport.com.pl

 manufacturing: piotrek@wisport.com.pl


Flagship store is open Mon-Fri: 8-17.
  

Contact form

Email*
First name*
Surname*
Phone number
City
Comments
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu przez BAGAR S. PIASECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. BOCZNA nr 11, 55-040 TYNIEC MAŁY, KRS 0000408316, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia, przez okres trwania współpracy. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w Polityce Prywatności dostępnej tutaj. *


Enter the code from the picture:

 

 

 

MANUFACTURING
AND FLAGSHIP STORE

ul. Traktatowa 6
54-425 Wrocław
POLAND

tel. 48 71 373 70 10,
fax 48 71 37378 00

http://wisport.com.pl//  ::  biuro@wisport.com.pl  :: www.facebook.com/wisport

 

 

 ul. Boczna 11
55-040 Tyniec Mały
POLAND

tel. 48 71 373 70 10,
fax 48 71 37378 00