WISPORT - Klauzula informacyjna

wyszukiwarka plecaków

cena

poniżej 200zł
200-300zł
300-500zł
powyżej 500zł

pojemność

do 30l.
30-50l.
50-70l.
70-100l.

waga

poniżej 1000g
1000-1500g
1500g-2000g
2000g-3000g
powyżej 3000g

model

dziecięcy
damski
męski
unisex

liczba komór

1
2

system nośny

ACS
SAS
AirBack
FAS Ergonomic
FAS+ Ergonomic
FAS+ Evolution
FAS+ Military

przeznaczenie

Miasto
Trekking
Wpinaczka
Transport
Militaria i surwiwal
Rower
Narty
Wycieczki
Ski-touring
Obóz
  

porównaj produkty

brak produktów do porównania
 
Twój koszyk jest pusty
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka BAGAR S. PIASECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. BOCZNA nr 11, 55-040 TYNIEC MAŁY (dalej „Administrator”).

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 71 373 70 10, lub za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@bagar.pl .

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit b) i f) RODO. Oznacza to, iż przetwarzanie Pana/Pani danych jest:

 • niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani są stroną tj. zawarcia przez Pana/Panią z Administratorem umowy sprzedaży towaru;

 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. sprzedaży Panu/Pani oferowanych przez Administratora towarów.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: pracownicy/współpracownicy Administratora.

 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

 3. Pana/Pani dane będą przekazywane firmom współpracującym z Administratorem w związku ze świadczeniem usług sprzedaży towarów.

 4. Administrator przetwarza również Pana/Pani wizerunek, gdyż w pomieszczeniach, z których korzysta Administrator (m.in. sklep stacjonarny), a także na zewnątrz budynku, w którym znajduje się sklep, biura i inne pomieszczenia wykorzystywane przez Administratora, zainstalowane są kamery. Prowadzenie stałego monitoringu obiektu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dane z kamer są przechowywane przez Administratora przez okres 6 miesięcy, po tym okresie dane te są kasowane.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń ze stosunku prawnego.

 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia i prowadzenia współpracy z Administratorem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży Panu/Pani towarów oferowanych przez Administratora.

 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 10. Kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres mailowy: biuro@bagar.pl 


Wyszukaj w sklepie:
Infolinia: +48/713737010 (pn-pt, 7-18)

 

PRODUKCJA I SKLEP FIRMOWY 

MANUFACTURING
AND FLAGSHIP STORE

ul. Traktatowa 6
54-425 Wrocław
POLAND

tel. 48 71 373 70 10,
fax 48 71 37378 00

http://wisport.com.pl//  ::  biuro@wisport.com.pl  :: www.facebook.com/wisport

 

 

 ul. Boczna 11
55-040 Tyniec Mały
POLAND

tel. 48 71 373 70 10,
fax 48 71 37378 00